...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตุ้มหูแบบลิง ลิง โอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตุ๊กตาดินเผารูปคนจูงลิง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราดินเผารูปสัญลักษณ์ทางศาสนาประกอบอักษรจารึก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จุกภาชนะดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จุกดินเผารูปคชลักษมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เศียรพระพุทธรูปทองคำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เครื่องประดับทองคำรูปหน้าบุคคล (ยักษ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ชิ้นส่วนธรรมจักรศิลา พบที่เมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

แผ่นอิฐปิดทองคำเปลว : อิฐฤกษ์สมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตราประทับรูปกระต่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลต่อสู้กัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมดินเผารูปช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

“นาค” ปูนปั้น ประดับศาสนสถานในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๕๘ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระพิมพ์พระสาวกมีจารึก “สาริปุตฺโต” จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ในเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger