...

นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ
จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวารวดี แสดงถึงพัฒนาการของเมืองโบราณอู่ทอง ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กระทั่งพัฒนาเข้าสู่สังคมประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี ประกอบด้วยห้องจัดแสดง ๒ ห้อง
จำนวนผู้เข้าชม 2282
ภาพประกอบ นิทรรศการ
จำนวนผู้เข้าชม 677

Messenger