...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ “ประติมากรรมแปดเซียน (โป๊ยเซียน)”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศาลหลักเมืองสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น จะปิ้งหรือตะปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น “ชุดจานเปลพร้อมฝา ภาชนะเครื่องเงินของพระยาสุนทรานุรักษ์”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น ชามเบญจรงค์พร้อมฝา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สถานีรถไฟสงขลา อดีตแห่งความทันสมัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
มหาวชิราวุธ โรงเรียนหลวงแห่งแรกของภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรือนพระยาสุนทรานุรักษ์ในห้วงเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตลาดเมืองสงขลา สีสันวันวาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชุดความรู้ “แม่เล่าเรื่องเมืองสงขลา ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์แรกเริ่มบนคาบสมุทรสทิงพระ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณยะรัง Ep.4 เมืองโบราณยะรัง : โบราณสถานและโบราณวัตถุชิ้นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณยะรัง EP.2 เมืองโบราณยะรัง = ลังกาสุกะ?" นำเสนอเกี่ยวกับชื่อ “ลังกาสุกะ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณยะรัง EP.1 เมืองโบราณยะรัง : เมืองโบราณสำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณยะรัง EP.3 "เมืองโบราณยะรัง : การดำเนินงานทางโบราณคดี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณยะรัง EP.5 : การศึกษาตำแหน่งที่ตั้งโบราณสถานด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (Li-DAR)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระโพธิสัตว์ชัมภล (ท้าวกุเวร) ตอนที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระโพธิสัตว์ชัมภล (ท้าวกุเวร) ตอนที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันสงขลา 2564 (174 ปีแห่งการสถาปนาเมืองสงขลา (บ่ยาง))
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น“ชุดถ้วยอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จปร.”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หินทุบเปลือกไม้ Bark-cloth เครื่องมือสำหรับทำเส้นใยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา "ชุดกาแฟที่ระลึกยกเลิกบ่อนเบี้ย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ย้อนรำลึกเหตุการณ์ “พุทธปรินิพพาน" ล่วงผ่านพุทธศาสนกาล ๒๕๖๔ ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพจำลองมาจากจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ “แม่ไม่ได้มาแต่เมืองทิพย์ แม่มาแต่เมืองทิ้ง (พระ)”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แรกนาขวัญในหัวเมืองภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จากอาระเบียสู่สงขลา : การเดินทางของกาแฟ" (ตอนที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-