พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ ให้ผู้แทนมามอบหนังสือแก่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด (๖ เล่ม)
พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ ๒ (๒๕๔๑-๒๕๔๔)
อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๔๔-๒๕๔๕) สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๖๒-๒๕๖๗)
ท่านได้ให้ผู้แทนมามอบหนังสือแก่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
จำนวน ๑ ชุด (๖ เล่ม)
ในการนี้ หอสมุดฯ จะได้จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 556 ครั้ง)

Messenger