ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 658
(วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561)

โครงการเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 799
(วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561)

โครงการสำรวจข้อมูลโบราณสถานในเขตพื้นที่ และทัศนศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.มศ.) ปี ๒๕๖๑ : กิจกรรมที่ ๒
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 606
(วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561)

โครงการสำรวจข้อมูลโบราณสถานในเขตพื้นที่ และทัศนศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.มศ.) ปี ๒๕๖๑
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 642
(วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561)

ผู้อำนวยการกองโบราณคดี เข้าตรวจสอบงานอนุรักษ์พระพุทธรูปในอุโบสถวัดเจติยาภูมิ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 612
(วันอังคารที่ 03 เมษายน 2561)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 705
(วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556)

โครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานธาตุบ้านหนาด
อ่านต่อ >>