ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 677
(วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 549
(วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561)

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 614
(วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561)

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 537
(วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561)

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 692
(วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561)

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีโนนเมือง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 568
(วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561)

โครงการเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี : กิจกรรมสาธิตวิธีการทำความสะอาดโบราณวัตถุ ให้กับเครือข่ายชุมชนรักษ์แหล่งโบราณคดีวัดนาคาเทวี
อ่านต่อ >>