...

ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่อง “สามเมือง แก้วแหวน ปูชนียบุคคลแห่งวงการพลอยของจันทบุรี :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจันท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"วันนวมินทรมหาราช" (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จาก “เสื่อสมเด็จฯ” สู่ “เสื่อจันทบูร”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชอง : ชาติพันธุ์จันทบูร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “วันลอยกระทง”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันประถมศึกษาแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) 25 พฤศจิกายน”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “วันประถมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “ชอง : ชาติพันธุ์จันทบุรี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดำน้ำหยด: ปราชญ์เมืองจันท์ด้านการเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เครื่องประดับแห่งปัญญา : แหวนกลเมืองจันท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหลืองจันทบูร กล้วยไม้งามคู่เมืองจันท์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger