...

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำถามทั่วไป
หอสมุดเปิดให้บริการ วันอังคาร ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง เวลา 17.00 น.
หยุด วันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนขัตฤกษ์
รับบริจาคหนังสือทุกประเภท จากนั้นจะมีการคัดแยกประเภทหมวดหมู่หนังสือ เพื่อให้บริการ และบริจาคต่อไปยังห้องสมุดตามโรงเรียน เรือนจำ และวัด
ไม่สามารถยืมหนังสือออกจากหอสมุดได้ แต่สามารถยืมไปถ่ายสำเนาที่ห้องธุรการได้ เนื่อจากหนังสือส่วนใหญ่ในหอสมุดมีเพียงเล่มเดียว