ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเตาเผาบ้านบางปูน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุที่สำคัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุที่สำคัญ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในสมัยสุพรรณภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กะเหรี่ยงสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รอยลายของชายไทยเวียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตลับดินเผาเนื้อกระเบื้องเคลือบลายคราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โถพร้อมฝา (CELADON)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ใบหน้าบุคคล ประติมากรรมปูนปั้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จากโบราณสถานเนินทางพระ สุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ใบหน้าบุคคล หรือเทวดา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ใบหน้าบุคคล หรือเศียรเทวดา
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
Messenger