ติดต่อเรา
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

 • address

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่   ๑๘๖  ภายในบริเวณศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๐๐๐  

       โทรศัพท์  ๐-๓๕๕๓-๕๓๓๐ ๐-๓๕๕๓-๖๑๐๐

       โทรสาร    ๐-๓๕๕๓-๕๓๓๐ ๐-๓๕๕๓-๖๑๐๐ ต่อ ๑๔    

       วันทำการ วันพุธ – วันอาทิตย์    ระหว่างเวลา    ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.  และวันนักขัตฤกษ์   (ยกเว้นวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์)  

       วันหยุดราชการ วันจันทร์-วันอังคาร

       อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย      ๒๐ บาท

                             ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท

       Facebook fanpage : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

 • email suphanburi_mu@hotmail.com, nm_supanburi@finearts.go.th
 • phone ๐-๓๕๕๓-๕๓๓๐ ๐-๓๕๕๓-๖๑๐๐
 • fax ๐-๓๕๕๓-๕๓๓๐ ๐-๓๕๕๓-๖๑๐๐ ต่อ ๑๔

Suphanburi National Museum

ส่งข้อความถึงเรา


Messenger