...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น เกียรติมุขหรือหน้ากาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: พระพุทธรูปปางมารวิชัยมีจารึกที่ฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: เทวนารี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: สังคโลกรูปคนอุ้มเด็กติดอยู่กับชาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: พระหริหระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: พระพุทธบาทสี่รอย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเด่น: พระพุทธรูปลีลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกฐานพระพุทธรูปศิลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปประทับยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นจำหลักประดับเพดานรูปดาว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกวงล้อปัจจยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โถเคลือบลายคราม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger