...

วีดิทัศน์
วีดิทัศน์ "มรดกโลกสุโขทัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม ตอน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
จำนวนผู้เข้าชม 717 ครั้ง
วีดิทัศน์ "มรดกโลกสุโขทัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม ตอน รูปเคารพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
จำนวนผู้เข้าชม 722 ครั้ง
วีดิทัศน์ "มรดกโลกสุโขทัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม ตอน พระพุทธรูปสุโขทัย
จำนวนผู้เข้าชม 758 ครั้ง
วีดิทัศน์ "มรดกโลกสุโขทัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม ตอน พระพุทธรูปลีลา
จำนวนผู้เข้าชม 619 ครั้ง
วีดิทัศน์ "มรดกโลกสุโขทัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม ตอนปูนปั้นประติมาคาร
จำนวนผู้เข้าชม 607 ครั้ง
วีดิทัศน์ "มรดกโลกสุโขทัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม ตอน สังคโลกสุโขทัย
จำนวนผู้เข้าชม 674 ครั้ง
-