...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โคกพนมดี แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งอ่าวไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เครื่องประดับจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่องของหอยจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุสำคัญที่พบจากปราสาทเขาโล้น เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธโสธร ประวัติ ตำนาน และงานพุทธศิลป์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปปางตรัสรู้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เสาสลักรูปนางปรัชญาปารมิตา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทับหลังปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่มาตุภูมิ แผ่นดินจังหวัดสระแก้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมืองปราจีนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระคเณศศิลา เมืองศรีมโหสถ จากบทวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลวงพ่อทวารวดี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศรีมโหสถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปที่เก่าที่สุดจากเมืองศรีมโหสถ เมืองทวารวดีในภาคตะวันออก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้ารอยพระพุทธบาทคู่ เมืองศรีมโหสถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ครบรอบ ๓๙ ปีวันคล้ายวันก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความออนไลน์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี "พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เกร็ดความรู้ของที่ระลึกเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประเพณีการแข่งเรือยาวปราจีนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ย้อนอดีต เทศกาลลอยกระทงเมืองปราจีนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger