...

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีตามโครงการโขน ๔ ทวีป ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
เพื่อทำการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีตามโครงการโขน ๔ ทวีป ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยTokyo College of Music กรุงโตเกียว และศูนย์วัฒนธรรม Awagin Holl เมืองโทคุชิมะ(Tokushima)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง)


Messenger