...

รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการของคณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟุกุโอกะ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลไทย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งส่งเสริมความนิยมไทยในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติในจังหวัดฟุกุโอกะ และจังหวัดใกล้เคียง
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 346 ครั้ง)


Messenger