สำรวจแหล่งภาพเขียนสีเพิงหินร่มเย็น ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

          วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ได้สำรวจแหล่งภาพเขียนสีเพิงหินร่มเย็น ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

***ขอบคุณภาพบางส่วนจากคุณเอกรัตน์ ร่มเย็น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

(จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง)