...

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ตอนที่ ๖ โบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองโบราณอู่ทอง : เจดีย์หมายเลย ๑๐ และ ๑๐.๑

(จำนวนผู้เข้าชม 1359 ครั้ง)


Messenger