สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • ย้อนกลับ
  • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ชื่อเรื่อง                     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้แต่ง                       ประยูร พิศนาคะ
ประเภทวัสดุ/มีเดีย       หนังสือหายาก
หมวดหมู่                   ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เลขหมู่                      923.1593 ป365ส
สถานที่พิมพ์               พระนคร
สำนักพิมพ์                 สำนักงานหอสมุดกลาง
ปีที่พิมพ์                    ม.ป.ป.
ลักษณะวัสดุ               508 หน้า
หัวเรื่อง                     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                              พระราชกรณียกิจ
ภาษา                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
          รวบรวมพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงบำเพ็ญ และทรงบำเพ็ญต่อไปด้วยพระราชศรัทธาอันหาที่สุดมิได้

(จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง)

Messenger