หอสมุดแห่งชาติสาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  • ย้อนกลับ
  • หอสมุดแห่งชาติสาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่อง                     หอสมุดแห่งชาติสาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แต่ง                       กรมศิลปากร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย       หนังสือหายาก
ISBN/ISSN                 974-7920-68-9
หมวดหมู่                   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
เลขหมู่                      027.5593 528
สถานที่พิมพ์               กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์                 สหประชาพาณิชย์

ปีที่พิมพ์                    2528
ลักษณะวัสดุ               
84 หน้า
หัวเรื่อง                     บุรีรัมย์ – ความเป็นอยู่และประเพณี
                              บุรีรัมย์ – หอสมุดแห่งชาติสาขา
ภาษา                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
           หอสมุดแห่งชาติสาขาประโคนชัย เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและให้บริการด้านวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชนบทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และเพื่อประชาชนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 148 ครั้ง)

Messenger