บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • ย้อนกลับ
  • บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเรื่อง                                บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แต่ง                                    ไข่มุกด์ มิลินทะเลข
ประเภทวัสดุ/มีเดีย                 หนังสือหายาก
ISBN/ISSN                            974-7920-29-8
หมวดหมู่                                บรรณานุกรม แคตตาล็อก
เลขหมู่                                   013.351 ข941บ
สถานที่พิมพ์                          กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                            กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์                                 2524
ลักษณะวัสดุ                           93 หน้า
หัวเรื่อง                                  บรรณานุกรม--แคตตาล็อก
ภาษา                                    ไทย
 

(จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง)

Messenger