หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
  • ย้อนกลับ
  • หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อเรื่อง                                 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
ผู้แต่ง                                     กรมศิลปากร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                            9747912791
หมวดหมู่                                บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
เลขหมู่                                   027.593
สถานที่พิมพ์                           กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                             บริษัท ทรงสิทธิวรรณ จำกัด
ปีที่พิมพ์                                 2546
ลักษณะวัสดุ                           144 หน้า
หัวเรื่อง                                  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ภาษา                                    ไทย
 

(จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง)

Messenger