มหานิปาต(เวสฺสนฺตรชาดก)ชาตกปาลิขุทฺทกนิกาย(คาถาพัน) อย.บ. 170/1ค
  • ย้อนกลับ
  • มหานิปาต(เวสฺสนฺตรชาดก)ชาตกปาลิขุทฺทกนิกาย(คาถาพัน) อย.บ. 170/1ค
ชื่อเรื่อง                         มหานิปาต(เวสฺสนฺตรชาดก)ชาตกปาลิขุทฺทกนิกาย(คาถาพัน)
อย.บ.                            170/1ค
หมวดหมู่                       พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                  
66 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 55 ซม.
หัวเรื่อง                        
 มหาเวสสันดรชาดก                                                              

บทคัดย่อ/บันทึก
         
 เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับทองทึบ ไม้ประกับธรรมดา

(จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง)

Messenger