ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏธกถา ขุทฺทกนิกายฏธกถ (ธมฺมปทขั้นต้น, คาถาธมฺมปท) อย.บ.244/9
  • ย้อนกลับ
  • ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏธกถา ขุทฺทกนิกายฏธกถ (ธมฺมปทขั้นต้น, คาถาธมฺมปท) อย.บ.244/9
ชื่อเรื่อง                      ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏธกถา ขุทฺทกนิกายฏธกถ (ธมฺมปทขั้นต้นคาถาธมฺมปท)
อย.บ.                           244/9
หมวดหมู่                     พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                46 หน้า : กว้าง 4.7 ซม. ; ยาว 53.5 ซม.
หัวเรื่อง                        พุทธ
                                      ศาสนา                                                           
บทคัดย่อ/บันทึก
     เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด

(จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง)

Messenger