ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ. 327/12
  • ย้อนกลับ
  • ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ. 327/12
ชื่อเรื่อง                         ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา)
อย.บ.                            327/12
หมวดหมู่                       พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                  54 หน้า กว้าง 5 ซม. ยาว 53 ซม.
หัวเรื่อง                         พระธรรมเทศนา                                                                      
บทคัดย่อ/บันทึก
          เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา

(จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง)

Messenger