สพ.บ.424/1ก พระเจ้าห้าสิบชาติ (ห้าสิบชาติ)
  • ย้อนกลับ
  • สพ.บ.424/1ก พระเจ้าห้าสิบชาติ (ห้าสิบชาติ)

ชื่อเรื่อง                                        สพ.บ.424/1 พระเจ้าห้าสิบชาติ (ห้าสิบชาติ)

สพ.บ.                                          424/1ก

ประเภทวัดุ/มีเดีย                            คัมภีร์ใบลาน

หมวดหมู่                                      พุทธศาสนา

ลักษณะวัสดุ                                  52 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 57 ซม.

หัวเรื่อง                                        พุทธศาสนา

                                                 เทศน์มหาชาติ

บทคัดย่อ/บันทึก

               เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาต ได้รับบริจาคมาจากวัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง)

Messenger