มงฺคลตฺถทีปนี (มงฺคลทีป) สพ.บ.432/5

ชื่อเรื่อง                               มงฺคลตฺถทีปนี (มงฺคลทีป)
สพ.บ.                                 432/5
ประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลาน 
หมวดหมู่                            พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                      70 หน้า : กว้าง 5 ซม.  ยาว 57 ซม.
หัวเรื่อง                              พุทธศาสนา
                                            ปกรณ์วิเสส
                                            อรรถกถามงคลสูตร
                                            มังคลัตถทีปนี

บทคัดย่อ/บันทึก

               เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร อักษรขอม-ธรรมอีสาน ภาษาบาลี-ไทย-ไทยอีสาน ฉบับลานดิบ ไม่มีไม้ประกับ ได้รับบริจาคมาจาก วัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง)

Messenger