สํยุตฺตนิกายกถา (สํยุตฺตนิกาย) ลบ.บ. 35/8
ชื่อเรื่อง                         สํยุตฺตนิกายกถา (สํยุตฺตนิกาย)
ลบ.บ.                            35/8
หมวดหมู่                       พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                  
60 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 56.5 ซม.
หัวเรื่อง                         พระไตรปิฎก
                                                                        

บทคัดย่อ/บันทึก
         
 เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องรัก ไม้ประกับธรรมดา

(จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง)

Messenger