สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน) อย.บ.24/6
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน) อย.บ.24/6

ชื่อเรื่อง                               สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม  (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน)         
อย.บ.                                 24/6
ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  คัมภีร์ใบลาน 
หมวดหมู่                             พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                          42 หน้า : กว้าง 5.2 ซม.  ยาว 55.2 ซม.
หัวเรื่อง                               พุทธศาสนา
                                          ชาดก
บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ไม้ประกับธรรมดา ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 223 ครั้ง)

Messenger