หนองราชวัตร : ชุมชนร่วมรัฐในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี
  • ย้อนกลับ
  • หนองราชวัตร : ชุมชนร่วมรัฐในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี

ชื่อเรื่อง                     หนองราชวัตร : ชุมชนร่วมรัฐในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี
ผู้แต่ง                       วสันต์ เทพสุริยานนท์
ประเภทวัสดุ/มีเดีย       หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                 978-974-471-540-3
หมวดหมู่                   ประวิติศาสตร์
เลขหมู่                      959.373 358
สถานที่พิมพ์               กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                 บริษัท ไซเบอร์ร็อค เอเยนซี่กรุ๊ป จำกัด
ปีที่พิมพ์                    2551
ลักษณะวัสดุ               144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หัวเรื่อง                     โบราณคดี – สุพรรณบุรี
                              สุพรรณบุรี – โบราณสถาน
                              สุพรรณบุรี – โบราณวัตถุสถาน
ภาษา                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
            แหล่งโบราณคดีที่เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ เป็นพื้นที่่ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทุกภาคส่วน

 

(จำนวนผู้เข้าชม 468 ครั้ง)

Messenger