โบราณศึกษาและวิธีสอนหนังสือไทย

ชื่อเรื่อง                   โบราณศึกษาและวิธีสอนหนังสือไทย
ครั้งที่พิมพ์               -
ผู้แต่ง                     กรมศิลปากร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย     หนังสือหายาก
ISBN/ISSN             -
หมวดหมู่                 การศึกษา
เลขหมู่
                    370.9593 ศ528บพ

สถานที่พิมพ์             ธนบุรี  

สำนักพิมพ์               การช่างุฑฒิศึกษา แผนกการพิมพ์
ปีที่พิมพ์                  2502
ลักษณะวัสดุ             22 ซ.ม. 87 หน้า.
หัวเรื่อง                   การศึกษา
                             วิธีสอน
                            
 
ภาษา                      ไทย

บทคัดย่อ/บันทึก

วิธีการสอนและการศึกษาในสมัยโบราณ แบ่งออกเป็น 8 ข้อ เรียกว่ามาติกา  มาติกาต่างๆ เหล่านี้ว่าด้วยเรื่อง ตำบลที่เล่าเรียน สถานโรงเรียน จำนวนนักเรียนและครู เวลาเรียนและหยุด เครื่องเล่าเรียน วิชาหนังสือ วิชาเลข และข้อบังคับการเรียน

(จำนวนผู้เข้าชม 450 ครั้ง)

Messenger