ขุนบรม (บุรบุรม) สพ.บ.363/1

ชื่อเรื่อง                                ขุนบรม (บุรบุรม) 

สพ.บ.                                  363/1
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               
พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           58 หน้า กว้าง 5.5 ซม. ยาว 58 ซม.
หัวเรื่อง
                                 
พุทธศาสนา
                                           ความเชื่อ
                                           ชาติพันธุ์

บทคัดย่อ/บันทึก
         
 เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน ภาษาบาลี-ไทยอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ  ได้รับบริจาคมาจากวัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

(จำนวนผู้เข้าชม 348 ครั้ง)

Messenger