มหากาลเถระ (พระมหากาลเถระ) (สพ.บ.309/1)

ชื่อเรื่อง                         มหากาลเถระ (พระมหากาลเถระ)    
สพ.บ.                           309/1
หมวดหมู่
                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทย
หัวเรื่อง                          
พุทธศาสนา
                                    พระธรรมเทศนา
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    28 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 56 ซม. 
บทคัดย่อ
เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวั
ดบ้านหมี่ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

(จำนวนผู้เข้าชม 553 ครั้ง)

Messenger