สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.160/5
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.160/5

ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน)
สพ.บ.
                                  160/5
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           24 หน้า กว้าง 4.5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 
พุทธศาสนา
                                           
บทสวดมนต์
                                           
พระอภิธรรม

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจากวัดน้อยชมภู่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 398 ครั้ง)

Messenger