สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.129/4
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.129/4

ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน)
สพ.บ.
                                  129/4
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           20 หน้า กว้าง 4.5 ซ.ม. ยาว 55.5 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 
ธรรมเทศนา

บทคัดย่อ/บันทึก

 

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดประสพสุข ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 475 ครั้ง)

Messenger