สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.129/3
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.129/3

ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน)
สพ.บ.
                                  129/3
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           26 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 
ธรรมเทศนา

บทคัดย่อ/บันทึก 

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดประสพสุข ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง)

Messenger