ปญฺญาบารมี (ปัญญาบารมี) สพ.บ.227/1

ชื่อเรื่อง                                ปญฺญาบารมี (ปัญญาบารมี)
สพ.บ.
                                  227/1
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           24 หน้า กว้าง 5.5 ซ.ม. ยาว 60 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา
                                           
ธรรมเทศนา

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับล่องรัก ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 617 ครั้ง)

Messenger