ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถถา (พระธัมมปทัตถกถา) สพ.บ.144/15
  • ย้อนกลับ
  • ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถถา (พระธัมมปทัตถกถา) สพ.บ.144/15
ชื่อเรื่อง                           ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถถา (พระธัมมปทัตถกถา)
สพ.บ.                             144/15
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                           64 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 
หัวเรื่อง                                 
พุทธสาวก -- ชีวประวัติ
                                           พระธรรมเทศนา
                                           พระไตรปิฎก
                                           พระสูตร 

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด  ได้รับบริจาคมาจากวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 1133 ครั้ง)

Messenger