เล่าเรื่องในไตรภูมิ ของ เสฐียรโกเศศ
ชื่อเรื่อง                    เล่าเรื่องในไตรภูมิ ของ เสฐียรโกเศศ 
ครั้งที่พิมพ์                 -
ผู้แต่ง                      พระยาอนุมานราชธน
ผู้แต่งเพิ่ม                  กรมศิลปากร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย        หนังสือหายาก
ISBN/ISSN                 -
หมวดหมู่                   ศาสนาพุทธ
เลขหมู่                      294.3123 อ197ล
สถานที่พิมพ์               พระนคร
สำนักพิมพ์                 ศรีเมืองการพิมพ์ 
ปีที่พิมพ์                    2511
ลักษณะวัสดุ               27 ซ.ม.; 112 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง                    ไตรภูมิ 
                             นรก
                             สวรรค์     
ภาษา                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก                   

ไตรภูมิเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่แปลว่าแดนสาม กล่าวถึง กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย เทวดา และพรหม รวมถึงการกำเนิดของสากลจักรวาลว่ามีขึ้นได้อย่างไร เป็นความรู้ของคนในสมัยก่อนที่พยายามจะเข้าใจเรื่องของการสร้างโลก เรื่องภูมิศาสตร์ เรื่องตายแล้วไปไหน และเรื่องลึกลับอื่น ๆ   เนื้อหาภายในประกอบด้วย ในช่วงต้นจะเป็นการรวบรวมข้อความจากคัมภีร์ต่างๆ ของพุทธศาสนารวม ๓๐ คัมภีร์ แต่งขึ้นเพื่ออธิบายเพิ่มเติมข้อความในพุทธศาสนา ถ้าในทางวรรณคดี นอกจากศิลาจารึกแล้ว ไตรภูมิฉบับนี้นับเป็นหนังสือไทยเรื่องแรกที่รอดจากการถูกทำลายมาจนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นตอนๆ เช่น นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปตภูมิ อสูรกายภูมิ มนุษยภูมิ และสวรรคภูมิ

(จำนวนผู้เข้าชม 683 ครั้ง)

Messenger