ปฐมสมโพธิ (ปฐมสมโพธิเผด็จ) สพ.บ.141/30
ชื่อเรื่อง                           ปฐมสมโพธิ (ปฐมสมโพธิเผด็จ)
สพ.บ.                             141/30
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                           34 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 
หัวเรื่อง                                 
พุทธศาสนา
                                           พระพุทธเจ้า
                                           วรรณกรรมพุทธศาสนา
บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด  ได้รับบริจาคมาจากวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 384 ครั้ง)