เทศนาธัมมสังคิณี-ยมกปกรณ์ สพ.บ.191/1ก
ชื่อเรื่อง                           เทศนาธัมมสังคิณี-ยมกปกรณ์
สพ.บ.                                  191/1ก
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                           40 หน้า กว้าง 5.1 ซ.ม. ยาว 57.7 ซ.ม. 
หัวเรื่อง                                 
พุทธศาสนา
                                           บทสวดมนต์

บทคัดย่อ/บันทึก

ป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดพยัคฆาราม ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง)