สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.108/2
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.108/2
ชื่อเรื่อง                           สตตปปกรณาภิธมมเทสนา(เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน)
สพ.บ.                                  108/2
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                           30 หน้า กว้าง 4.8 ซ.ม. ยาว 54.8 ซ.ม. 
หัวเรื่อง                                 
พุทธศาสนา
                                           
บทสวดมนต์
บทคัดย่อ/บันทึก
เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจาก วัดประสพสุข   ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 416 ครั้ง)

Messenger