ตำรากงเต็กและตำรากฐิน ของพระสงฆ์อนัมนิกาย
  • ย้อนกลับ
  • ตำรากงเต็กและตำรากฐิน ของพระสงฆ์อนัมนิกาย
ชื่อเรื่อง                    ตำรากงเต็กและตำรากฐิน ของพระสงฆ์อนัมนิกาย
ครั้งที่พิมพ์                 -
ผู้แต่ง                      -
ผู้แต่งเพิ่ม                  -
ประเภทวัสดุ/มีเดีย        หนังสือหายาก
ISBN/ISSN                 -
หมวดหมู่                   พระพุทธศาสนา
เลขหมู่                      294.32213 ค127ตต
สถานที่พิมพ์               พระนคร
สำนักพิมพ์                 โรงพิมพฺ์อักษรโสภณ 
ปีที่พิมพ์                    2493
ลักษณะวัสดุ               22 ซ.ม. 134; หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง                    กงเต๊ก
                                  
กฐินและผ้าป่า        
ภาษา                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก                   

คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมและจีน พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายและแจกเป็นอนุสรณ์ในงานประกอบพิธีกงเต๊กอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พุทธศักราช 2493 

(จำนวนผู้เข้าชม 343 ครั้ง)