ประวัติวัดราชผาติการาม
ชื่อเรื่อง                    ประวัติวัดราชผาติการาม 
ครั้งที่พิมพ์                 -
ผู้แต่ง                      -
ผู้แต่งเพิ่ม                  -
ประเภทวัสดุ/มีเดีย        หนังสือหายาก
ISBN/ISSN                 -
หมวดหมู่                   ศาสนา
เลขหมู่                      294.3135 ป373
สถานที่พิมพ์               พระนคร
สำนักพิมพ์                 โรงพิมพ์ทรงธรรม
ปีที่พิมพ์                    2480
ลักษณะวัสดุ               18 ซ.ม. 46; หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง                    วัดราชผาติการาม    
                             หนังสืออนุสรณ์งานศพ      
ภาษา                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก                   

เนื้อหาภายในประกอบด้วยวัดราชผาติการาม เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัดส้มเกลี้ยง เดิมตั้งอยู่บ้านญวณ หลังโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ต่อมาได้ร้างลง เพราะ ชาวญวณอพยพมาบริเวณนั้น ได้รื้อเอาอิฐไปสร้างสถานที่ต่างๆ จนแทบไม่เหลือสภาพวัดเลย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างวัดใหม่ เป็นการผาติกรรมแทนวัดส้มเกลี้ยงและได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชผาติการาม อันหมายถึง วัดที่พระราชาทรงผาติกรรมแลกเปลี่ยน ทดแทน ให้เจริญขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2379

(จำนวนผู้เข้าชม 451 ครั้ง)

Messenger