กจฺจายนมูล (นาม-การก) (90/จ/5)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทย
หัวเรื่อง                          
ภาษาบาลี--ไวยากรณ์
                                    คัมภีร์มูลกัจจายน์
                                    การศึกษาและการสอน
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    70 หน้า : กว้าง 6 ซม. ยาว 58 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระครูวิมลสังวร วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 1220 ครั้ง)

Messenger