สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทศนา (เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน) (89/4ก)
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทศนา (เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน) (89/4ก)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทย
หัวเรื่อง                          
พุทธศาสนา—บทสวดมนต์
                                    บทสวดมนต์
                                    พระอภิธรรม
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    36 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 56.5ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระครูวิมลสังวร วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 496 ครั้ง)

Messenger