อานิสงส์ถวายข้าวศารท (ฉลองข้าวสาก) (53/1ก)
  • ย้อนกลับ
  • อานิสงส์ถวายข้าวศารท (ฉลองข้าวสาก) (53/1ก)
หมวดหมู่                        ประเพณีเทศกาลต่างๆ
ภาษา                            บาลี/ไทยอีสาน
หัวเรื่อง                          
ไทย
                                    ความเป็นอยู่และประเพณี
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    16 หน้า : กว้าง 5ซม. ยาว 56 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534

(จำนวนผู้เข้าชม 482 ครั้ง)

Messenger