ธชโถมนานิสํสกถา (อานิสงส์ถวายธงฝ้าย) (52/1ค)
  • ย้อนกลับ
  • ธชโถมนานิสํสกถา (อานิสงส์ถวายธงฝ้าย) (52/1ค)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทยอีสาน
หัวเรื่อง                          
ทาน (พุทธศาสนา)
                                    อานิสงส์
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    14 หน้า : กว้าง 4.5ซม. ยาว 57 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534

(จำนวนผู้เข้าชม 519 ครั้ง)

Messenger