ศักราช (สังกาส) (79/1)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทยอีสาน
หัวเรื่อง                          ธรรมเทศนา

                                    พุทธศักราช
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    28 หน้า : กว้าง 4.5 ซม. ยาว 56.5 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534

(จำนวนผู้เข้าชม 668 ครั้ง)

Messenger