เทศนาสังคิณี-มหาปัฎฐาน (31/4 ก)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                             บาลี
หัวเรื่อง                          พุทธศาสนา

                                    บทสวดมนต์
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                   18 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว  58 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534

(จำนวนผู้เข้าชม 416 ครั้ง)

Messenger