ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๒๐ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่๓๓ และ ๓๔)
  • ย้อนกลับ
  • ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๒๐ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่๓๓ และ ๓๔)
ผู้แต่ง                            -
หมวดหมู่                        ประวัติศาสตร์
เลขหมู่                           959.3 ป247 ล.20
สถานที่พิมพ์                    พระนคร
สำนักพิมพ์                      โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์                         2510
ภาษา                            ไทย
หัวเรื่อง                         ไทย -- ประวัติศาสตร์
                                  พงศาวดาร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย             หนังสือหายาก
ลักษณะวัสดุ                    332 หน้า : ไม่มีภาพประกอบ ; 19 ซม.
บทคัดย่อ                        

เนื้อหาภายในประกอบด้วย ประชุมพงศาวดาร เล่ม 20 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 33 และ 34) : บุรพภาคพระธรรมเทศนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(จำนวนผู้เข้าชม 434 ครั้ง)

Messenger